Az Északi Szövetség immár több mint két évezrede szolgálja a z északon élő emberek, törpék és elfek érdekeit, a Fekete Hadurak mindenhová beférkőző mételye ellen. A Pyarroni Eszme elkötelezett híveiként, a fény szolgálóiként, mindent megtesznek azért, hogy Toron és szövetségesei mindannyiszor vereséget szenvedjenek, ahányszor csak felemelik ocsmány fekete lobogóikat.

Tizennégyszer csaptak már fel észak lángjai és bár voltak olyan alkalmak, amikor a vörös selymeket tiporták sárba, az emberek, elfek és törpék szövetsége mindannyiszor lerázta magáról a Fekete Hadurak igáját és büszkén kiáltotta arcukba, az északi népekre jellemző daccal, hogy nem kér a sötétségből, Tharr és az aquirok rémuralmából.

Lehet, hogy észak népei nem értenek együtt mindenben, de amíg gianagi alabárdosok, ereni kékköpenyesek, tiadlani kardmesterek, Naplovagok, tárnavadászok, ilanori Sasok és sirenari erdőjárók küzdenek vállt-vállnak vetve, szívükben a szabadság és a testvériség tüzével addig a sötétség seregei nem reménykedhetnek a győzelemben.

De amíg a hadseregek a Szövetség arca, addig az Északi Szövetség Titkosszolgálata annak szemei és fülei. A Szolgálat ügynökei, fedőnévvel ellátott férfiak és nők, az ellenséges vonalak mögött, a hátországban, vagy ismeretlen földeken, életüket kockáztatva csendben harcolnak azért, hogy Toronnak és pribékjeinek ne legyen esélyük Északfölde szabad népeivel szemben. A Szövetség ügynökei magasan képzett emberek, akiknek nem remeg meg a lába, ha toroni famorokkal, enoszukei mestergyilkosokkal, vagy aszisz falanxharcosokkal kell szembenézniük. Csendben, kötelességtudóan teszik a dolgukat és bár tudják, hogy nevükre valószínűleg senki nem emlékszik majd, azzal a tudattal élnek és dolgoznak, hogy a Szövetség férfiai, asszonyai és gyermekei az ő állhatatos munkájuknak hála hajthatják nyugodtan álomra a fejüket. Az ő osztályrészük nem a harctéri dicsőség, hanem a jóleső érzés, ha lefülelnek egy toroni kémet, felgyújtanak egy ellenséges erősséget, vagy elintézik, hogy újabb többmázsás abbitszállítmány jusson el Abasziszból Tiadlanba.

A Szolgálat ügynökei éppoly sokszínűek, mint maga az Északi Szövetség. Akad közöttük kardforgató, tolvaj, világcsavargó és bölcs mágus is. Jöjjenek bár észak bármely szegletéből, egy vonás közös bennük. Mindannyian hisznek a szabadságban, a fény erejében és abban, hogy holnap egy szebb nap virrad majd ránk, hála áldozatos munkájuknak.

Az északi Szövetség Titkosszolgálata, a Quironeia déli partján jelenleg azzal foglalatoskodik, hogy aláássa Toron és a Fekete Hadurak befolyását az ottani városállamok felett, előkészítse Rowon Fekete Hadurának bukását és megkönnyítse a dartonitáknak új otthonuk elfoglalását, illetve hogy abbitacélt juttasson Északfölde szabad népeinek anélkül, hogy a toroni flotta lecsapna rájuk a Quiron Tengeren. Híján vannak a barátoknak és még inkább a szövetségeseknek, mert kétfelől Abaszisz és Alidax Fekete Hadurai lesik a vidéket, köztük pedig a függetlenségét féltve őrző Narvan, a toroni befolyás alatt álló Yankar és a nagyhatalmi ambíciókat dédelgető, szintén Fekete Hadúrral bíró Rowon veszélyezteti a titkosszolgálat munkáját. Így csak a széthullóban lévő Anterára, a kicsiny Keskellonra és a bizonytalan hűségű Sinemosi Ligára számíthatnak – no meg a számtalan kalandozóra, akik ezt a sokat ígérő vidéket járják.

.

LEAVE A REPLY